واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان گراش

مسئول واحد : علی احمدی

تلفن داخلی :
215

وظایف :

1-بازديد از اماكن ومراكز تهيه وتوزيع وفروش مواد غذايي
2- بازديد از اماكن عمومي مشمول وغير مشمول
3-رسيدگي به شكايات مربوط به آب وفاضلاب وزباله
4-بازديد از منابع آب وانجام كلر سنجي
5- انجام آزمايشات ميكروبي وشيميايي آب
6-بازديد از خانه هاي بهداشت ومراكز درماني تحت پوشش
7-صدوركارت تندرستي اماكن ومراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ