واحد بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان گراش
 
 
 مسئول واحد : علیا زمانی

تلفن داخلی : 212

فعالیتهای در حال اجرا:
1- کودکان:
 •   اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال در مراکزبهداشتی درمانی شهری روستایی و خانه های بهداشت
 •    اجرای برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم در مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی و خانه های بهداشت
 •   واکسیناسیون کودکان
 •   برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مادران دارای کودکان زیر 8سال در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 •      توزیع مکملهای دارویی(مولتی ویتامین و آهن) جهت کودکان زیر 2 سال در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی و خانه های بهداشت 
2- مادران باردار:
 •  اجرای برنامه ادغام یافته سلامت مادران در مراکز شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 •  توزیع مکمل های دارویی(قرص آهن-اسید فولیک-مولتی ویتامین)جهت مادران باردار در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 •  برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مادران باردار در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
3- سلامت زنان
 •  اجرای برنامه غربالگری سرطان پستان ویژه گروه سنی 65-20 سال در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 •   اجرای برنامه غربالگری سرطان رحم ویژه گروه سنی زنان ازدواج کرده 65-20 سال در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 • برگزاری جلسات آموزشی سرطانها وعفونتهای تناسلی شایع زنان در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت 
4- تنظیم خانواده
 •     توزیع وسایل پیشگیری از بارداری جهت گروه سنی 49-10 سال همسرداردر مراکز بهداشتی درمانی شهری روستایی وخانه های بهداشت
 •        انجام مشاوره های تنظیم خانواده جهت گروه سنی 49-10 همسر دار در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 •    IUD   گذاری توسط پرسنل مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
 •    معرفی جمعیت 49-10 سال همسر دار جهت انجام عمل توبکتومی و وازکتومی از طرف مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 •       برگزاری کلاسهای آموزشی مشاوره پیش از ازدواج در مرکز بهداشتی درمانی محمد رسول اله
 •      برگزاری کلاسهای آموزشی جهت زنان 49-10 سال همسر دار در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
5- سالمندان
 •     اجرای برنامه بهبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی وخانه های بهداشت
 •         اجرای برنامه غربالگری بیماریهای پرفشاری خون- دیابت- اختلالات نمایه توده بدنی ویژه سالمندان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 •     واکسیناسیون سالمندان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
 •     برگزاری کلاسهای آموزشی جهت سالمندان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ