مركز بهداشتي درماني روستاي ارد

خانه بهداشت هاي تحت پوششتلفن تماس ( 0782 )
ارد 12262252
ارد 22262999
آغصه2252122
زينل آباد2272076
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-4-23 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ