آزمايشگاه هاي موجود در مراكز شهري و روستايي

1- آزمايشگاه مرکزی واقع در درمانگاه شهري محمد رسول اله (ص)
2- آزمايشگاه روستايي واقع در مركز بهداشتي درماني ارد
3- آزمايشگاه روستايي واقع در مركز بهداشتي درماني فداغ
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ