تلفن های مستقیم:

تلفن های مستقیم مرکز:2220403 - 2225223 - 2231034 - 2231033 - (0782)
فاکس :2220467 - (0782)تلفن های داخلی:

دفتر رياست و دبيرخانه200آموزش سلامت (فزونی)224
معاونت بهداشتی202بهداشت روان (زارع)224
حراست203پذیرش (آریانفر)210
امور مالی (دهنوی)215بهداشت مدارس (اکبرزاده-راسخی)211
امور مالی (خرم پی)201بهداشت خانواده (انصاری-زمانی)212
ستاد گسترش (دهقان خلیلی- کیانپور)206بهداشت محیط (احمدی)230
مراقبت مادران (واعظ زاده)207بهداشت حرفه اي (ارجمندزاده)229
مراقبت کودکان (آشنا)208واحد غذا و دارو (دکتر ایزدی-بنی زمانی)204
واکسیناسیون (پرنیان)209مبارزه با بیماریهای غیرواگیر (ایزدی)228
واحد IT (فاضلی)213آمار و روابط عمومی (صامت)231
مبارزه با بیماریهای واگیر (نوروزی)205دفتر انبار229
نقليه222انبار214
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-9 8:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ